Anita (38) er en av mange som har slitt med senskader etter kreftbehandling. Nå rettes søkelyset mot plagene.

foto