Her rømmer han etter svikten: Nekter å kommentere

foto