RBK børsen: Smelte til på børsen da lynet slo ned på Lerkendal