Sponsor raser: Trekker seg om russerne får delta

foto