Stort smitteutbrudd – TIL-kampen mot Kristiansund blir utsatt

foto