Byrådet: Ingen får korona-unntak. – Byråkratisk og tungvint, sier idrettsleder.

Instruktør og daglig leder Brit-Helen Simmenes tror ikke det hadde vært vanskelig for byrådet å forsvare en dispensasjon for parautøvere. Instruktør og daglig leder Brit-Helen Simmenes tror ikke det hadde vært vanskelig for byrådet å forsvare en dispensasjon for parautøvere. Foto: Eirik Brekke (arkiv)