Når jeg er blitt overkjørt av en London-buss, er ikke en dame fra Finland på 57 kilo så veldig farlig.