Sport

Ungdommenes historier er hjerteskjærende. De har ofret nok nå.

Siden midten av november har det vært forbudt med innendørstreninger for ungdom. Etter nyttår har også barneidretten vært sterkt begrenset. Her spiller søsknene Maja (11) og Adam Moen Winter (10) og brødrene Anton (11) og Hermann (9) Hannemann Hellestveit uorganisert tidligere i år. Foto: Ketil Blom Haugstulen