Stempler VM som dødt og absurd – dette øyeblikket ble et høydepunkt