TIL åpner opp om spekulasjoner: Har takket nei til bud i dag