Molde Turnforening har hatt en økning på 80 medlemmer gjennom koronaåret. Molde Turnforening har hatt en økning på 80 medlemmer gjennom koronaåret. Foto: MOLDE TURNFORENING

Turnforeninga så for seg tidenes jubelår – slik ble det ikke