Det kommer frem i boken «Clas Brede - Hoppsjel», som omhandler Bråthens liv i norsk hoppsport.

Landslagssjefen i hopp hadde ligget i en langvarig og opprivende konflikt med den daværende ledelsen i skiforbundet da partene kalte inn til pressekonferanse 21. oktober i fjor.

Klokken 15 startet seansen der det ble kjent at Bråthen fikk fortsette i skiforbundet, nå som landslagssjef for hopp. Det skjedde etter måneder med offentlig krangling - og deretter intense dager med forhandlinger om en løsning.

Bare tre kvarter før pressekonferansen holdt korthuset på å velte, ifølge den ferske boken, som er ført i pennen av Terje Svabø og Astrid Versto: Da dukket skiforbundets kommunikasjonssjef, Espen Graff, opp med et utkast til pressemelding som fikk Bråthen-leiren til å steile.

Det sto blant annet:

«Denne løsningen er i all hovedsak den samme som Skiforbundet har tilbudt Bråthen ved flere tidligere anledninger.»

Bråthen-leiren mener det gir et helt feil inntrykk. Tvert imot: De oppfatter kompromisset man har blitt enige om som tilnærmet likt det Bråthens advokater foreslo for flere uker siden.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Espen Graff i Norges Skiforbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Makkverk

I pressemeldingen heter det også at Bråthen ikke vil ha ansvarsområder mot de miljøene der det har vært konflikter og utfordringer knyttet til samarbeidsform, før generalsekretær Ingvild Bretten Berg ble sitert på følgende:

«Denne saken har vært en stor belastning for alle involverte og vårt fokus fremover er å jobbe målrettet for å gjenskape tilliten eksternt og internt, ikke minst mellom alle medarbeidere i grenene, kretsene og fellesfunksjonene i Skiforbundet. Respekt for grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, vårt felles arbeidsmiljø og skiforbundet som organisasjon er avgjørende. Vi har en stor jobb foran oss.»

Ifølge boken, som slippes tirsdag, reagerte Clas Brede Bråthen voldsomt og måtte roes ned av sin egen advokat.

– Jeg var klar til å rive i stykker kontrakten. For et makkverk av en pressemelding, sier Clas Brede Bråthen i boken, som han har autorisert.

Den ene advokaten hans begynte å skrive på et utkast til en egen pressemelding. Bare 15 minutter før pressekonferansen startet, ble advokatene på hver sin side enige om å droppe begge pressemeldingene, ifølge forfatterne Versto og Svabø.

Skiforbundet og Bråthens støttespillere forsto angivelig at de ikke kunne sende ut hver sin pressemelding med motstridende budskap på en dag der de skulle fremstå som enige og gode venner.

Reagerte på allmøte

Men dramaet stoppet ikke der.

En halvtime før pressekonferansen på Ullevaal stadion ble det kalt inn til digitalt allmøte i Norges Skiforbund, ifølge den kommende boken. Der tok generalsekretær Ingvild Bretten Berg ordet.

Hun sier, ifølge boken, at årsaken til at det har tatt så mange uker å løse konflikten, er at hoppleiren valgte å gå ut i media.

Clas Brede Bråthen skal ikke ha hørt Brettens Berg innledning på allmøtet.

– Hadde jeg hørt hva generalsekretæren sa, hadde det ikke blitt noen pressekonferanse, sier 53-åringen.

Bretten Berg måtte tidligere i høst inngå en avtale om å slutte som generalsekretær i Norges Skiforbund. Erik Røste er ikke lenger president i forbundet.

På spørsmål om hvor nære man var at hele løsningen veltet, svarer forfatterne Terje Svabø og Astrid Versto «veldig, veldig nære»:

– Jeg er overbevist om at dersom Clas Brede Bråthen og resten av hoppledelsen hadde hørt den ene innledningen til Ingvild Bretten Berg, så hadde de ikke stilt opp på pressekonferansen. Det kom i tillegg til at Espen Graff - vår gamle kollega - dukket opp med et forslag til pressemelding som gjorde at folk ble…. Ja, til og med den sindige advokaten Atle Sønsteli Johansen (LO-advokat, Bråthens representant, journ. anm.) reagerte voldsomt, sier Svabø til VG.

Hemmelige forhandlinger

I oppkjøringen til denne dagen skal det – ifølge boken – ha foregått skjøre forhandlinger mellom partene: Så sent som 20. oktober, bare dagen før pressekonferansen, møttes Erik Røste og hoppkomitéens Stine Korsen. De to la grunnlaget for det som til slutt ble en løsning.

Men ifølge den kommende boka, så skjedde dette uten at Røste informerte sitt eget styre eller generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Håpet var å få på plass en løsning uten kompliserende innblanding.

På kvelden ble også Clas Brede Bråthen med i møtet med de to.

–Jeg kjente til møtet som det påstås at Erik Røste ikke hadde orientert meg om, så jeg kan avkrefte den påstanden. Det ble underskrevet en avtale i oktober for nær et år siden, som jeg har forholdt meg til siden. Jeg har utover dette ingen ytterligere kommentarer, sier Bretten Berg til VG, konfrontert med innholdet i denne saken.

HAR SLUTTET: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg er i ferd med å forlate skiforbundet, mens Erik Røste gikk av som skipresident tidligere i år. Foto: Annika Byrde / NTB

Men da partene hadde kommet frem til et utkast, ble det likevel trøbbel på nytt, står det i den ferske boka om Bråthen: For etter å ha blitt informert om avtalen, så nektet skistyret å ta halvparten av advokatregningen til Clas Brede Bråthen, slik utkastet la opp til.

Det var snakk om 700.000 kroner, inkludert moms.

«Da sees vi i retten. Her har vi brukt hele dagen på å utarbeide et kompromiss, og så kludrer skistyret det til», skal Clas Brede Bråthen ha sagt til Røste, før skipresidenten skal ha gitt uttrykk for at han ville kontakte sitt eget styre på nytt.

Allerede morgenen etter, 21. oktober, satt skistyret i møter.

Avtalen ble endelig landet denne dagen. Og skiforbundet tok til slutt halvparten av Bråthens advokatregning.

Saken endte opp med å koste Norges Skiforbund totalt rundt tre millioner kroner.

Erik Røste og Ingvild Bretten Berg har ikke ønsket å medvirke i boken som slippes denne uken. Forfatterne Versto og Svabø har vært nære støttespillere av Clas Brede Bråthen gjennom hele konflikten med den tidligere ledelsen i Norges Skiforbund. Espen Graff, kommunikasjonssjef i skiforbundet, ønsker ikke å kommentere denne saken.