368 stemte mot boikott av VM i Qatar. 121 stemte for.

Det ble utfallet i en dramatisk dragkamp for norsk fotball. Dermed blir det ingen norsk boikott av VM. Men det er verdt å stoppe opp også ved en avstemning som skjedde noen timer tidligere.

Helt i begynnelsen av det ekstraordinære fotballtinget tok delegaten fra SK Trane ordet. Klubben foreslo en uavhengig granskning av om de demokratiske spillereglene er blitt fulgt. Bakgrunnen var rapporter om at NFF-representanter har lagt press på klubber som har vedtatt boikott.

243 stemte for granskningen. 251 stemte mot.

Dermed falt forslaget. At nær halvparten av delegatene stemte for, er likevel et tydelig signal til fotballtoppene.

Det vitner om at tilliten er tynnslitt i en betydelig del av fotballriket. Det må lederne ta på alvor.

Bør tvinge frem debatt

Debatten om Qatar har skapt voldsomt engasjement. Supportere har mobilisert for boikott. Fotballforbundet og kretsene har fremmet et motsatt syn.

Spørsmålet er om de offisielle fotballrepresentantene har krysset en grense. Det er ulike oppfatninger av hvor aktivt de har forsøkt å påvirke medlemmene.

Eksempelvis kontaktet NFF Trøndelag klubber tre ganger før Qatar-avgjørelsen.

– NFF sentralt og kretsene går mot en boikott av Qatar-VM. Vi ønsker jo at klubbene støtter kretsene. Men vi ber dem ikke aktivt, forklarte kretsleder Are Bergquist.

Det må nevnes at begge parter har mobilisert. Men den ene er langt mektigere enn den andre.

Krangelen bør uansett tvinge frem en prinsipiell debatt om hvordan fotballdemokratiet skal fungere i viktige saker.

Kritikken mot forbundet har handlet om flere ting. Mange ble provosert da NFF-topper snakket om å avholde tinget fysisk tross koronarestriksjonene. Også høyst usikre estimater om økonomiske konsekvenser av en boikott har skapt skapt debatt.

De viktigste argumentene

Qatar-tinget strakte seg ut mot søndagskvelden. Mange ønsket ordet. Hovedargumentasjonen delte seg i to.

De fleste som mener boikott er galt virkemiddel, var opptatt av hva som har effekt på migrantarbeidernes situasjon i Qatar.

Blant boikottforkjemperne dreide argumentene seg mer om å stå opp mot Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). For dem var dette en mulighet til å sette en grense for hva fotballen skal akseptere.

– I dag har vi muligheten til å gjøre det rette, sa Ole Kristian Sandvik, talsperson i Norsk Supporterallianse.

Ord må bli til handling

Norsk fotball sa nei til boikott. Det var som ventet.

Det betyr ikke at kampen har vært forgjeves.

I løpet av de siste månedene har Idretts-Norge fått et langt mer bevisst forhold til eget samfunnsansvar. Norges Fotballforbund har erkjent at de har gjort for lite. De har forpliktet seg til en rekke tiltak i håp om å presse frem endringer i fotballverdenen. Landslaget satte i gang en markering for menneskerettigheter som spredte seg også til fotballstormakten Tyskland.

Trolig ville ingenting av dette skjedd uten et norsk grasrotopprør. Supporterne har vist hvilken kraft som bor i dem. Den kan dyrkes også videre.

Det er i tiden fremover ord må bli til handling.

Fotballens verdier står på spill. Det blir synlig ikke bare gjennom Qatar-VM. For eksempel ble Hviterussland nylig tildelt et ungdomsmesterskap i fotball. Tildelingen skjedde tross en rekke dokumenterte menneskerettsbrudd, også i idretten.

Boikott-striden er avgjort, men kampen om sportens fremtid er langt fra over.