Generalsekretær Inge Andersen har allerede forlatt Idrettsforbundet. Idrettspresident Tom Tvedt (bildet) bør også erstattes, mener Idrettslaget Gneist. Generalsekretær Inge Andersen har allerede forlatt Idrettsforbundet. Idrettspresident Tom Tvedt (bildet) bør også erstattes, mener Idrettslaget Gneist. Foto: Morten Uglum

Hordalands største idrettslag har null tillit til ledelsen i Norges Idrettsforbund

Nå krever de ekstraordinært ting, og ber om støtte fra egen krets.

– De verdier toppledelsen i idretten uttrykker er: Mangel på ydmyket, inkompetanse og ødsling.

Det skriver styrelederen i Gneist, Ole Hope, i et brev til styret i Hordaland Idrettskrets ved styreleder Helge Johnsen.

Gneist er Hordalands største idrettslag, og med sine rundt 4000 medlemmer er de også blant Norges største. Nå ber Gneist om at sin egen idrettskrets støtter Troms Idrettskrets i kravet om å få organisert et ekstraordinært idrettsting til våren.

– Idrettslaget Gneist som er et dugnadsdrevet idrettslag hvor hvert solgte adgangstegn, hver solgte vaffel og hvert solgte lodd har stor betydning, ser det som en grenseløs provokasjon at idrettens øverste ledelse bruker store summer av våre felles midler til å konstruere imager av seg selv, sin fortreffelighet og egne beslutningers betydning gjennom bruk av Norges fremste kommunikasjonsbyrå, skriver Gneist i brevet.

Løssluppen omgang med penger

– Videre ser vi en løssluppen omgang med idrettens finanser knyttet til dyre flyreiser, dyre hotellopphold, restaurantbesøk og et overdrevent alkoholkonsum. Et forbruk som strider sterkt mot hva vårt idrettslag står for. Å bruke rådgivere på å skrive kronikker og interne e-poster vitner om en total mangel på dømmekraft og en åpenbar mangel på basal lederkompetanse for ledere på dette nivå, heter det.

Gneist bruker sterke ord og mener at dagens toppledelse i idretten uttrykker følgende verdier: Mangel på ydmyket, inkompetanse og ødsling.

– De fremstår som en gruppe selvopptatte og inkompetente individer som mest av alt er opptatt av å holde på sine verv og privilegier. Det idretten trenger er først og fremst ledere som er med, ikke for egen skyld, men for idrettens aktører og idretten i seg selv. Hvis ikke dette er kall nok, bør vi se etter andre til å skjøtte idrettens øverste tillitsverv.

Støttes ikke av kretslederen

Styrelederen i Hordaland Idrettskrets, Helge Johnsen, sier til Bergens Tidende at han har lest brevet fra Gneist. Opprinnelig skal styret først møtes 29. januar, men det er godt mulig at Gneist-oppfordringen behandles før den tid.

Helge Johnsen er styreleder i Hordaland Idrettskrets. Foto: BT

Får Johnsen det som han vil, kommer ikke Hordaland til å støtte Troms.

– Dette blir jo mine egne betraktninger, siden vi ikke har behandlet det i styret. Jeg skjønner for all del noen av punktene som Gneist tar opp. Samtidig synes jeg det er viktig å se på utviklingen i norsk idrett de siste årene med tanke på overføringer, der det har vært en positiv utvikling, sier Johnsen.

– Selvsagt har det skjedd ting som ikke skulle skjedd. Men for meg rimer det ikke å være bombastisk og kreve at ledelsen må gå. Jeg synes ikke at media klarer å gi et balansert bilde av den jobben som er gjort i norsk idrett, sier lederen i Hordaland idrettskrets.

– Så hvis jeg spør deg, så vil ikke du kreve endringer?

– Per i dag er jeg ikke der, nei. Jeg klarer å se begge sider av saken, og jeg vet at det er gjort så mye positivt i norsk idrett de siste årene også, svarer Johnsen.

Kretsene er delt

En opptelling som ble gjort like før jul viste at antall kretsledere som ønsker ekstraordinært idrettsting øker. Fem kretser var klare på at de ønsker ekstraordinært ting – Troms, Finnmark, Aust-Agder, Møre og Romsdal og Hedmark.

Åtte kretser hadde foreløpig ikke tatt stilling: Vestfold, Nordland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hordaland, Oppland, Vest-Agder og Buskerud. Fire kretser er mot nytt ting: Oslo, Rogaland, Østfold og Telemark.