Sport

«Idrettsutøverne har kommet velberget ut av de utallige etiske avveiningene de er blitt stilt overfor»

Lionel Messi har gitt 11 millioner kroner til bekjempelsen av koronaviruset. Foto: Albert Gea / REUTERS