Kunstig gress løsner: – Vi er bekymret for miljøkonsekvensen