«Det er vel ikke meningen at et lag med en slik oppstilling skal måtte gjennomlide dette?»