«Fotball er et lagspill, det lærte jeg fort. Og jeg er ingen egoist»