Bakgrunnen er en landsomfattende spørreundersøkelse VG publiserte fredag morgen: 49 prosent av de spurte sier at de er positivt innstilt til en norsk søknad om å arrangere vinter-OL i 2030.

Bare 27 prosent av de spurte er negativt innstilt. det er en markant endring fra stemningen få år tilbake i tid.

– Dette er gledelige tall, mener 1. nestleder i Unge Høyre, Håkon Snortheim.

Han er født fire år etter OL på Lillehammer, og er sammen med søsteren Kristin oppkalt etter maskottene i 1994-lekene.

– Vi har sett en uheldig utvikling i OL der lekene de siste årene har blitt lagt til diktaturer. Da vil vi utfordre Høyre til en ny OL-debatt. Det må skje basert på to forutsetninger: Bærekraftige leker der man benytter arenaer man har fra før. I tillegg må pampeveldet i IOC settes på plass, sier Snortheim.

– Hva betyr det i praksis?

– Det blir mocktails i stedet for cocktails og Sprite i stedet for sprit, sier OL-tilhengeren fra Nannestad.

– Vi har hørt mye om dette tidligere: Tror du det er mulig å få OL til Norge på de premissene?

– Ja. Når Lillehammer gjerne omtales som «best games ever» fortsatt, så bør det være mulig fra IOC sin side. Iallfall dersom de er interessert i å holde oppe interessen for OL i resten av verden.

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har offentlig gitt uttrykk for at de er tilhengere av et nytt OL til Norge. Fremskrittspartiet er motstandere, mens Arbeiderpartiet tradisjonelt har vært positive til slike ideer.

Høyre fremstår mer splittet: Linda Hofstad Helleland var ja-kvinne da Oslos OL-søknad ble vraket i 2014. I dag er hun en markant kritiker av IOC.

POSITIV TIL OL: Høyre-representant Turid Kristensen stiller imidlertid krav om blant annet bærekraft og at OL spres over hele Norge. Foto: Trond Solberg / VG

Idrettspolitisk talsperson, Turid Kristensen, er derimot mer positivt innstilt til et nytt OL på norsk snø:

– Saken er ikke diskutert i Høyre, men jeg har tidligere kritisert tildelingen av leker til stater som er lite demokratiske. Da må vi i Norge se på om vi må ta ansvar for å få OL ned i en form som gjør at det ikke alltid ender i diktaturer, sier Høyre-politikeren til VG.

– Det er mange vestlige land i Europa som ikke har arrangert vinter-OL: Er det bare Norges ansvar å «redde» dette konseptet?

– Nei, det er ikke vårt ansvar å redde OL alene, men jeg synes vi skal være én av dem. OL er et flott arrangement, og det er vestlige land som tar ansvar de neste årene (Frankrike, Italia, USA, red. anm.), sier Kristensen.

Hun omtaler VGs spørreundersøkelse fredag som spennende.

Undersøkelsen kommer samme dag som norske idrettsledere samles i Tromsø for å diskutere en mulig ny norsk OL-søknad. Et utvalg har de siste månedene sondert interessen for en ny søknad i norsk idrett, og skulle i utgangspunktet konkludere på helgens ledermøte.

Etter det VG forstår har imidlertid et flertall av dem som har blitt kontaktet ikke rukket å svare. Derfor fortsetter sonderingen frem mot en ny ledersamling i november.

I Tromsø er også Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Han «krever» et par OL-øvelser i nord dersom en ny søknad skal være aktuelt. Og han mener statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen må være aktive i OL-saken.

– Etter min mening, bør regjeringen komme tidlig på banen i en slik prosess. Dette er mer enn et idrettsarrangement. Det er også et samfunnsløft. Hvis vi for eksempel skal ha et par grener til Tromsø, er det et stort samfunnsløft. Og det må regjeringen være med på å bestemme, sier Wilhelmsen til avisen iTromso.no.

VIL HA ØVELSER I NORD: Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø. Foto: Frode Hansen / VG

Vi hopper tilbake til Unge Høyre. Håkon Snortheim tror det er mulig å overtale moderpartiet sitt til en ny OL-fest i Norge.

– Vi hører stadig om behovet for å stramme inn i norsk økonomi. Er det da riktig å bruke mange milliarder kroner på en idrettsfest?

– Ja, dersom folkeviljen er der, og det kan skape en folkefest, så mener jeg det er riktig pengebruk. Man vil også spare en del penger på å pusse opp anlegg som vi har i dag, og som uansett må pusses opp dersom de skal bli stående, sier nestlederen i Unge Høyre.

– I 2019 møtte jeg politikere fra fire partier, inkludert Høyre, på Stortinget. De sa alle at det var uaktuelt med et OL på norsk jord med et IOC slik organisasjonen fremsto da. Har du sett noen faktisk endring?

– Nei, men jeg tror nok at situasjonen i Russland og Ukraina nå vil endre IOC fremover. Det viser at man må stå opp for hverandre, og at det kan skape mer samhold i idretten er jeg ikke i tvil om. Jeg tror heller ikke at IOC anser OL i Kina som en suksess, så jeg tipper de ser at det må endringer til, sier Snortheim.