Lungekreftopererte har stor nytte av hard trening, viser ny forskning