Jan Halvorsen krevde å få bygge sitt eget lag med sin egen stil, og lovet betydelig framgang i år to da han startet trenergjerningen i Bryne. Han innfridde og vel så det. Jan Halvorsen krevde å få bygge sitt eget lag med sin egen stil, og lovet betydelig framgang i år to da han startet trenergjerningen i Bryne. Han innfridde og vel så det. Foto: Egil Ø. Nærland

En gentleman har levert og blir for å lede Bryne mot nye høyder