Dette sier MFK-styret om en eventuell Qatar-boikott

Tirsdagens årsmøte var naturligvis innom Qatar-debatten og spørsmålet om boikott. Klubben er foreløpig klar i sitt standpunkt.

Arbeiderne i Qatar har lidd under ekstreme arbeidsforhold inn mot neste års fotball-VM. Arbeiderne i Qatar har lidd under ekstreme arbeidsforhold inn mot neste års fotball-VM. Foto: Hassan Ammar / AP

For første gang i Molde Fotballklubbs historie ble årsmøtet avholdt digitalt. På dagsorden sto elleve punkter, som blant annet inneholdt økonomi og nyvalg av enkelte styremedlemmer.

Men først ble møtet innledet med det som har preget nyhetsbildet de siste ukene. Debatten har rast rundt Norges posisjon inn mot fotball-VM i Qatar neste år, og mange mener en boikott er veien å gå. Hittil har klubbene Tromsø, Vålerenga, Rosenborg, Odd, Brann og Viking støttet forslaget om boikott av mesterskapet, grunnet arbeidsforholdene til fremmedarbeiderne i landet.

Styreleder Odd Ivar Moen, her sammen med Erling Moe og tidlgiere administrerende direktør i Molde Fotballklubb, Øystein Neerland etter seriegullet i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fått mer informasjon

Styreleder Odd Ivar Moen, som senere ble gjenvalgt for to nye år, startet møtet med å si følgende om saken:

– 5. mars arrangerte NFF og Norsk Toppfotball et møte om saken der Fellesforbundet, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, Amnesty, FIFA og Svein Mollekleiv deltok. Ingen av disse var for boikott. Fra Molde Fotballklubb deltok Ole Erik Stavrum og undertegnede. Det var et nyttig og informativt møte, og styret i Molde Fotballklubb ønsker å få utredet faktagrunnlaget rundt saken. Vi synes dette er komplekst, og kan ikke gå inn for en boikott på nåværende tidspunkt, da vi vet for lite om saken, sa Moen.

Moen begrunnet styres standpunkt med bakgrunn i at store internasjonale aktører ikke fremmer en boikott på nåværende tidspunkt.

– Presset for boikott har kommet frem etter en artikkel i en engelsk avis, mens store aktører som Fellesforbundet, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO, journ anm.) og Amnesty ikke støtter dette synet. Disse aktørene sier at forholdene i landet har blitt bedre de siste årene, selv om dette enda ikke er tilfredsstillende. Slik vi har forstått det, er blant annet Kafala-systemet (system som brukes for å overvåke arbeidsinnvandrere, journ. anm.) en utfordring.

Bedre avtaler

– Men en avtale fra 2017 med ILO, sikrer arbeiderne bedre vilkår. Dette gjør at de kan skifte arbeidsgiver, få en hjemreise i året, er sikret matpauser, feriepenger, arbeidstider og lignende. Dette er opplysninger som kom frem under møtet, og som vi vil ta til etterretning, sa styrelederen, før han avslutningsvis presiserte dette:

– Molde Fotballklubb stiller seg på linje med fotballkretsene i Norge, NTF og NFF om at vi vil ha dette belyst videre. Saken skal tas opp på et ekstraordinært fotballting til høsten. Dette er for alvorlig og for komplekst til å avgjøre med de opplysningene vi sitter på i dag. Vi støtter selvsagt at dette skal tas opp på det ekstraordinære fotballtinget.

Dette skal til for at MFK snur

Dette er helt i tråd med det administrerende direktør Ole Erik Stavrum uttalte til VG for knappe to uker siden. Overfor Romsdals Budstikke utdyper Odd Ivar Moen klubbens foreløpige standpunkt.

– Svein Mollekleiv har sagt ja til å lede utvalget, noe vi ønsket. Der får han med seg ordentlige og uavhengige folk til å komme frem til en konklusjon. Deres konklusjon blir vi selvfølgelig med på. Avdekkes det noe nytt, må vi, som alle andre, vurdere vår posisjon i dette. Grunnen til at vi per nå ikke stiller oss bak en boikott, er at utviklingen der nede har gått riktig vei de siste årene, med tanke på arbeidernes rettigheter. Det fikk vi presentert på møtet, og da må vi tro på det. Alt dette blir selvfølgelig kvalitetssikret.

– Det var aldri aktuelt for MFK å slutte seg til klubbene som støtter boikott?

– Nei, det var aldri aktuelt nå. Vi ville vite mer før vi uttalte oss. Qatar skulle selvsagt aldri fått mesterskapet, men når de faktisk fikk det, må vi jobbe for å avdekke det som skjer der nede. Det letteste er å kaste seg på bølgen uten å være kritisk, men der er ikke Molde Fotballklubb, sier Odd Ivar Moen.

Nytt styrevedtak mot «sportsvasking»

Under tirsdagens møte ble det også klart at MFK, som en av de første klubbene i Norge, nå har et enstemmig styrevedtak mot så kalt «sportsvasking». Det vil si at klubben ikke kommer til å dra på treningsleir eller spille noen av sine treningskamper i land med autoritære regimer. Det samme gjelder sponsoravtaler som kan fremme slike land.