Søndagsåpen teststasjon for Langmyra-elever

Far roser Moldes håndtering av smitteutbruddet

Helgeåpen teststasjon tok også søndag imot en kø med karantene-elever fra Langmyra. Far til en av elevene roser kommunens håndtering.

Øystein Haugan står i kø ved teststasjonen på Nøisomhed for at dattera skal ta en test. Sjøl har han tatt testen der han fikk bekreftet at han ikke er smittet.   Foto: OLAV SKJEGSTAD

Sport

Da en elev i 5b på Langmyra lørdag fikk positivt testresultat, ble teststasjonen på Nøisomhed åpnet, og 78 ble testet, hvorav 40-50 elever.