Se opptak av Rbnetts gullsending etter kampen

Rapporter, intervjuer, gjester, meninger, fest, latter og glede fra mixed zone rett etter kampen.
Sport

Se sendingen i opptak her med Calle Indbjør som programleder.