Fullt tempo på Øran

700 fotballbarn på turnering

700 spillere, 10 baner, 160 kamper, 96 lag, 100 på dugnad.
Sport

Det er noen av nøkkeltallene for Eat Move Sleep-turneringa på Øran stadion lørdag. Denne turneringa er en videreføring av Bendit-cup som ÅIF tidligere har fått lov til å arrangere, og arrangementsleder Svein Frode Heen håper klubben får lov å arrangere igjen.