ISTAD-SALG?

Opptatt av å fortsatt sikre lokal kontroll

Få Molde-politikere vil svare bastant ja eller nei til å kjøpe flere Istad-aksjer.

I spill: Moldekraft vil selge sin andel av Istad, og Molde kommune har forkjøpsrett til aksjene. Vi har spurt sentrale politikerne hva de mener om saka. Foto: Kjell Langmyren 

Pluss +

Å sikre lokal kontroll med Istad AS er viktig for flere av gruppelederne i kommunestyret i Molde.