Kortreist

Harøya på langs

Myrbrun og mager? Kanskje det, men sanneleg er Harøya fager også!
Kortreist

Eg må straks tilstå eit litterært lån. Orda i ingressen er inspirert av Elias Marøy, diktaren som ikkje berre har gitt oss mektige og monumentale «Fiskarsong», men også diktet og songen «Øya vår Harøya»: