Kommentar

De nye hodejegerne

Hvem har opptrådt klønete, upassende eller lovstridig før sjukehusplasseringen ble bestemt?
Kommentar

Det er flere journalister og fotografer i korridoren utafor møterommet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité enn det er medlemmer i komiteen. Det er spenning i lufta. Komitéleder Martin Kolberg deler ut brevet som seinere på ettermiddagen ble sendt til helseminister Bent Høie (H).