Psykologspesialist Solfrid Raknes fra Midsund:

– Angst er et folkehelse-problem

Psykologspesialist Solfrid Raknes fra Midsund kjenner seg godt igjen i engstelsesproblematikken. Hun drives av et sterkt ønske om å lære barn og unge de knepene som kan gjøre livet lettere.

  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Intervjuet

1. Du forsvarer fredag 14. september doktorgraden din om forebygging av angstproblematikk blant unge ved Universitetet i Bergen. Hva er hovedfunnene dine?