Lokalbefolkninga vil ikkje ha gjennomgangstrafikken til Møreaksen gjennom Tomrefjord

Vil ha ny E-39 via Ørskogfjellet

Statens vegvesen møter lokal motstand til innstillinga om å legge den nye E39 frå Skodje til Tomrefjord gjennom Svartløken og Tomrefjord.
FrontEtasjerPluss

Onsdag kveld var det informasjonsmøte om saka på Vestnes. Dit kom det så mykje folk at ordføraren måtte finne fram ekstrastolar.