Vedtok å flytte elever til Elnesvågen

Fræna kommune flytter 5. - 7. trinn fra Tornes, Sylte og Malme skolekrets til Haukås skole i Elnesvågen. Elevene i 1.- 4. trinn skal få bli på Sylte og Tornes skoler. Det ble klart etter torsdagens kommunestyremøte.

AVGJØRELSEN: Kommunestyret i Fræna delt i den avgjørende avstemmingen om skolestruktur. Senterpartiet (foran) fikk flertallet mot seg.  Foto: VIDAR MYKLEBUST

Pluss +

FRÆNA: Flertallet ble sikret med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og to stemmer fra KrF. Dermed er muligens sluttstrek satt for en ti år lang og opprivende skoledebatt i Fræna.