Vurderer nye kutt i Helse Møre og Romsdal

Den økonomiske situasjonen for helseforetaket er så ille at direktøren vurderer kutt i tjenester utover det som allerede er vedtatt.

Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

ÅLESUND (Smp) Administrerende direktør i helseforetaket, Espen Remme, erkjenner at de skisserte tiltakene i utviklingsplanen til foretaket ikke er tilstrekkelige til å sikre økonomisk bæreevne verken på kort eller lang sikt.