Slik er vedtaket om eldreomsorgen

Den vedtatte helse- og omsorgsplana vil bygge ut 32 plasser på Råkhaugen.

Bygges ut: Råkhaugen omsorgssenter skal «umiddelbart» bygges ut med 24 plasser og ytterligere åtte om dagtilbudet for demens flytter til et nytt tilbygg, etter vedtaket torsdag. 

Pluss +

Molde: Posisjonen fant rådmannens styrking av tiltak i pleie og omsorg i 2019 med i alt 5 mill. kr «for vag» og kom med et eget forslag da plana var oppe i drift- og forvaltning. I kommunestyret torsdag stilte samtlige parti seg bak forslaget: