Storøvelse på Nyhamna

Den årlige storøvelsen på Nyhamna pågår nå. Nødetater fra Romsdal deltar sammen med ansatte på gassanlegget på Gossen i Aukra kommune.

ØVELSE PÅ NYHAMNA: Dramatisk under storøveslen på Nyhamna.  Foto: Jan Haukaas /NORSKE UPO

ØVELSE PÅ NYHAMNA: Øvesle på Nyhamna. Aktivitet i kontrollrommet.  Foto: Jan Haukaas /NORSKE UPO

Pluss +

– Vi har interne beredskapsøvelser ukentlig. Dette er en årlig storøvelse som er planlagt i lang tid og som involverer både vårt eget personell og nødetatene. Vi tester vårt eget beredskapsapparat og kommunikasjonen mellom oss og nødetatene, sier kommunikasjonssjef Kitty Eide i Norske Shell.

Flere dusin personer er involvert i øvelsen, som foregår inne på anlegget.  Denne gangen er scenariet brann og kjemikalielekkasjer samt personskader.  Øvelsen startet ved 09.30-tiden, og varer utover dagen. Under øvelsen går produksjonen på anlegget som normalt.

– Det vil være en del blålys og sirener utover formiddagen som folk kan merke.  Det er vanskelig å si når øvelsen avsluttes, den tar så lang tid som den tar, sier Eide.

Ifølge Eide er denne årlige øvelsen svært viktig for Nyhamnas beredskap.

– Både for å drille vår egen beredskap, og evne til å takle uventede hendelser, men ikke minst fordi vi gjennom øvelser som dette får avdekket hva vi kan bli bedre på, sier Eide.

Hun mener beredskapen på Nyhamna er god.

– Vi har tenkt gjennom alle mulige tenkelige og utenkelige situasjoner og laget planer for hvordan vi skal håndtere disse situasjonene om de oppstår. Vi har detaljerte planer for cirka 20 forskjellige kategorier av potensielle hendelser, hvor vi har sett på hva som kan skje, og hvordan vi skal håndtere det.  Jeg mener vi er godt forberedt,  sier  Eide.