Nedgang i sykefraværet

Sykefraværsprosenten går ned både i Møre og Romsdal. Midsund har lavest sykefravær i fylket. I Molde øker sykefraværet.

Sykefraværet går ned i mange kommuner.  

Pluss +

For både fylket og landet er sykefraværet på sitt laveste siden ny registrering ble innført i 2015.  Influensasesong og plasseringen av påsken var to faktorer som gjorde at sykefraværet i første kvartal ble ekstra høyt, mens dette kvartalet får ekstra lave tall. Utviklingen i Møre og Romsdal er helt på linje med utviklingen i resten av landet, viser statistikken.

- Dette kvartalet var det Misund og Sunndal som hadde det laveste sykefraværet. Begge disse kommunene hadde et sykefravær på 3,8 prosent,sier fylkesdirektør i NAV, Stein Veland.

Molde hadde 2. kvartal et sykefravær på 5,1 prosent, noe som er en økning i forhold til 2. kvartal 2017, da fraværet var på 4,7 prosent.  Landsgjennomsnittet er på 5 prosent. Oversikten fra NAV viser at 10 kommuner i Møre og Romsdal har et sykefravær som er lavere enn landsgjennomsnittet.

21 av kommunene har et sykefravær på mellom 5 og 6 prosent, mens 5 kommuner har ett sykefravær som er over 6 prosent.