Store utfordringer for Helse Møre og Romsdal

Må bedre drifta med 400 millioner kroner på tre år.

STORE OPPGAVER FOR STYRET: Leder i styret i Helse Møre og Romsdal Ingve Theodorsen (i midten), nestleder May Helen Molvær Grimstad, adm. og dir. Espen Remme.  Foto: marit heiene

Pluss +

Det er i vedlegg til styrepapirene for møtet i Helse Møre og Romsdal onsdag 12. september opplysningene kommer fram.