Nye rundar om Antonbua l Ny skisse for utbygging på tomta

Kan stå klar om eitt år

Utbygginga på tomta ved Antonbua er no skissert i to separate bygg. Sjølve Antonbua i opprusta versjon kan stå klar hausten 2019. I beste fall.

FRÅ EITT TIL TO BYGG: Revidert førebels skisse av nybygga på tomta ved Antonbua – med separate bygg for hotell og kommunalt administrasjonsbygg. Ved Antonbua trengst det ny rapport om grunnforhold før arbeidet med opprusting kan starte.  Foto: ARKITEKTENE BBW

Pluss +

Arkitekt Asbjørn Bua orienterte på sist kommunestyremøte lokalpolitikarane i Midsund om status for dei planlagde bygga ved Antonbua.