Vil samle 63.000 innbyggere fra Orten til Sunndal i nytt legevaktdistrikt

Fastlege på Aukra kritisk til storlegevakt

– Ingen på Gossen når legevaktmottaket i Molde innen 40 minutt, sjøl om Google Maps foreslår det, sier fastlege Bjørn Otterlei.

Skeptisk: Bjørn Otterlei er fastlege i Aukra, og har i tillegg fagansvar for kommunens beredskap. Han er kritisk til planene om et nytt stordistrikt. Her utenfor legevakta ved Kirkebakken i Molde. Foto: Kjell Langmyren 

Pluss +

Aukra/Molde: I forrige uke omtalte Romsdals Budstikke at det går mot ei storlegevakt i molderegionen. Et eventuelt nytt legevaktdistriktet vil strekke seg fra Orten til Sunndalen, og omfatte 63.000 innbyggere. Tillitsvalgt for fastlegene i Molde, Oddrun Vingen, uttalte i en oppfølgingssak at fastlegene fryktet at lang reiseveg skulle føre til at alvorlig sjuke pasienter vegret seg for å ta kontakt. Vingen etterlyste et forsvarlig tilbud for dem som bor lengst unna. Bjørn Otterlei er fastlege i Aukra, og har i tillegg fagansvar for kommunens beredskap. Han er kritisk til planene om et nytt stordistrikt.