Har krav på sjukeheimsplass med ny lov

Eldrerådet vil ha den nye rettigheten med i plana.
Pluss +

Molde: En forskrift, vedtatt av kommunestyret i juni i fjor, skal «klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester».