Eldrerådet i Molde advarer mot å bare bygge ut bofellesskap med heldøgns omsorg

Etterlyser flere sjukeheimsplasser i ny plan

– Å holde seg til dagens dekningsgrad er altfor defensivt, sier Eldrerådet.

Fullt: Før sommerferien hadde 16 av 32 pasienter på Kirkebakkens korttidsavdeling vedtak om langtidsplass, og ventet på overflytting. Samtidig ventet tre av åtte pasienter på korttidsavdelingen på Råkhaugen på det samme. – Dette er en klar trend over tid, sier Molde eldreråd. 

Pluss +

MOLDE: Rådet har nå levert sin høringsuttalelse til ny helse og omsorgsplan for Molde kommune for 2018-2025: «Mitt liv – mine valg – min tjeneste».