Fræna-kvinne dømt for vold i nære relasjoner

Utsatte barna og mannen for fysiske og psykiske krenkelser gjennom flere år.

LEDET RETTEN: Sorenskriver Svein Eikrem.  Foto: Bjørn Brunvoll

Pluss +

Ei Fræna-kvinne i midten av 40-åra fikk nylig avsagt sin dom i Romsdal tingrett. Hovedforhandlingene ble holdt allerede tidlig i januar, men retten besluttet å utsette siste del av saka til det var gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinna. Konklusjonen på observasjonene som ble gjort var klar i slutten av mai, og siste del av rettssaka ble derfor gjennomført i starten av juli.