Vil ha svar på 8 spørsmål

Før politikerne bestemmer hva som skal skje med Nordøyvegen, vil de ha svar på åtte spørsmål som handler om penger. Fylkesrådmannen mener det trengs 5,1 milliarder kroner for å bygge Nordøyvegen.

HVOR SKAL MER PENGER HENTES FRA? Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik er bedt om å skaffe svar på åtte spørsmål om finansiering av Nordøyvegen. I oktober må det tas en avgjørelse om vegprosjektet.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Pluss +

Fylkespolitikerne står overfor en vanskelig avgjørelse når de i oktober skal bestemme Nordøyvegens videre skjebne.