Fylkespolitikerne ville ikke snakke om Nordøyvegen

Det ble ingen debatt i fylkesutvalget om Nordøyvegen og overskridelsene på anbudene. Fylkespolitikerne var samstemt i at saka måtte trekkes fordi man visste for lite.

FOR TIDLIG Å SNAKKE OM NORDØYVEGEN: Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal var ikke parat til å diskutere Nordøyvegen på møte mandag. Et enstemmig fylkesutvalg valgte å trekke saka fra sakskartet.  Foto: RICHARD NERGAARD

Pluss +

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik hadde anbefalt fylkespolitikerne å avbryte anbudsprosessen for å bygge Nordøyvegen. Bakgrunnen var at anbudene som var kommet inn, var minst 800 millioner kroner dyrere enn man hadde sett for seg. Kanskje sprekker Nordøyvegen-prosjektet med én milliard kroner?