Skanska svarer fylket: – Vi har ikkje bråhast

Anbodskonkurransen om Nordøyvegen bør avlysast straks, av omsyn til entreprenøren som vann, meiner fylkesrådmannen. No svarer Skanska.

Prosjektsjef Are Eliassen (på omvisning ved tunnelinnslaget på Myklebust på Harøya) og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Arkiv.   Foto: STAALE WATTØ / KJELL HERSKEDAL

Pluss +

(Smp.no) Fylkesrådmannen anbefaler at anbodskonkurransen om Nordøyvegen blir skrinlagt snarast. Første anledning blir i fylkesutvalet på måndag. Han peikar på entreprenøren sitt behov for at dette ikkje dreg i langdrag.