Møre og Romsdal kan få legeutdanning

Det finnes måter å hjelpe sjukehusa i distriktene med tilgang til leger. Helse Midt-Norge ser på muligheten til å legge deler av legeutdanninga ut i distrikt som Møre og Romsdal.

LEGEUTDANNING I MØRE OG ROMSDAL? Dekan Bjørn Gustafsson ved NTNU har snakket med helseminister Bent Høie om å legge desentralisert legeutdanning til Møre og Romsdal.  Foto: RICHARD NERGAARD

Pluss +

– Vi kan utdanne flere leger ved å bruke en desentralisert modell. Fra NTNUs ståsted ønsker vi å kunne legge desentralisert legeutdanning til Ålesund, der vi har campus. Jeg har tatt opp dette med helseminister Bent Høie, og fortalt om mulighetene vi har til å bedre rekrutteringen av leger til distriktene, sier Bjørn Gustafsson til Romsdals Budstikke.