Helse Midt-Norge forbereder innbyggerne til å tenke helsetjenester på en ny måte

– Svaret er ikke «Send mer penger!»

Tida der hvert av sjukehusa skal utføre alle typer helsetjenester og behandlinger, er forbi. Helse Midt-Norge mener det blir bedre for pasientene hvis deler av funksjonene samles.

MER SAMARBEID, MER SPESIALISERING: – Helsevesenet kan ikke bare be om mer penger for å klare å levere helsetjenestene til befolkningen i åra framover. Vi inviterer til å tenke fellesløsninger, sier direktør for eierstyring Nils Kvernmo.  Foto: RICHARD NERGAARD

Pluss +

– Hovedutfordringa vår er at vi har høye ambisjoner som krever stor omstilling i alle deler av spesialisthelsetjenesten, og så er det litt uklart hva den omstillingen skal være og hvordan den skal gjennomføres, sier Nils Kvernmo.