Styremedlem Ivar Østrem i Helse Midt beklager forsinkelsen av nysjukehuset

– Ryktene går om omkamp

Skyldtes sprekken i anbudssummene for det nye sjukehuset prispress i entreprenørbrasjen? Eller er årsaken en gryende omkamp om fellessjukehus? Styremedlem Ivar Østrem brakte omkampspørsmålet på banen i styremøtet.

– RYKTENE GÅR: – Det spekuleres på om noen ønsker å tenne fyr på bålet igjen for å få omkamp om sjukehusprosjektet, sier styremedlem Ivar Østrem i Helse Midt-Norge.  Foto: RICHARD NERGAARD

Pluss +

Vi hadde en glad sak da vi i desember i fjor vedtok forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. I dag har vi en tilsvarende nedtur. Forsinkelsen som skjer med det nye sjukehuset i nordfylket, er svært beklagelig, sier styremedlem Ivar Østrem i Helse Midt-Norge.