Nestlederen i Helse Midt-Norge:

– Må få forklaring

– Vi får ikke gjort noe med situasjonen etter at anbudet for nysjukehuset er avlyst, men styret må få en beskrivelse av hva den økonomiske sprekken skyldtes, sier nestleder Paul S. Valle i styret i Helse Midt-Norge.

VIL SE FORKLARINGEN: Nils Kvernmo, som er direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, opplyste i styremøtet at det nye sjukehuset på Hjelset var kalkulert etter anerkjente prinsipper. – Vi må få informasjon for å forstå hvorfor anbudene ble så høye, sa Kvernmo i Helse Midt-Norge-styret.  Foto: RICHARD NERGAARD

Pluss +

For første gang etter at Helse Møre og Romsdal vedtok å avlyse anbudsprosessen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal fikk styret i Helse Midt-Norge torsdag orientering om det som har skjedd.