Stortingsflertallet vil ikke gi alle bompengeprosjekt lengre avdragstid

Orten er åpen for økt avdragstid for vegprosjekt

Når det bygges veg som erstatter ferjer, er Stortinget villig til å gi lengre nedbetalingstid enn 15 år.

AVKLARING FOR NORDØYVEGEN: – En avklaring for Nordøyvegen trenger ikke ta så lang tid, sier Helge Orten.  Foto: RICHARD NERGAARD

Pluss +

I et intervju med Romsdals Budstikke tok daglig leder Olav Ellevset i Samspleis AS til orde for at bompengeprosjekt måtte få anledning til å kreve inn bompenger og nedbetale lånene på mer enn 15 år.