Kanadisk energiselskap satser 12 milliarder kroner på vindmøllepark utafor Harøya

Norges første havvindmøller

Tenk deg vindmøller som er tre ganger så høye som Seilet Hotell i Molde. Slike vil det kanadiske selskapet Enbridge bygge 36 stykker av i havet utafor Harøya i Sandøy.

Illustrasjonsfoto: Enbridge 

Pluss +

Området Havsul 1 som ligger fem kilometer ut i havet fra Harøya i Sandøy, kan bli Norges første offshore vindpark. Det kanadiske selskapet Enbridge har kjøpt konsesjonen som de forrige rettighetshaverne til vindmøllekonsesjonen Havsul 1 hadde, og planlegger nå å bygge en vindmøllepark med mellom 35 og 40 vindmøller på sjøbunnen i havet utafor Harøya.